tabliczki znamionowe CE

Poprzedni
produkt
Kolejny
produkt

tabliczki znamionowe CE

Tabliczki znamionowe CE powinny zawierać informacje, których rodzaj zależy od typu wyrobu.

Tabliczki znamionowe CE muszą być wykonane w taki sposób, aby niemożliwe było ich ponowne użycie. Informacje umieszczone na tabliczce powinny być łatwo czytelne, nieścieralne i nie może być możliwośći ich zmiany lub utraty czytelności w przewidzianym okresie użytkowania urządzenia w jego środowisku roboczym.

Producent: Drukarnia

Nr katalogowy: n849

Wydrukuj ofertę

Tabliczki znamionowe CE dla urządzeń elektrycznych powinny zawierać minimum:
- znak CE
- znak przekreślonego kosza
- logo lub nazwę producenta
- datę produkcji
- typ/ model urządzenia
- pobór średni i maksymalny mocy
- napięcie zasilania
- jeżeli urządzenie jest drugiej lub trzeciej klasy izolacji to odpowiedni symbol
- numer seryjny

Tabliczki znamionowe CE dla zbiorników ciśnieniowych powinny zawierać:
- znak CE
- najwyższe ciśnienie robocze PS w barach,
- najniższa temperaturę roboczą Tmin w st. C,
- najwyższa temperaturę roboczą Tmax w st. C,
- nazwę lub logo wytwórcy,
- pojemność zbiornika V w l,
- oznaczenie typu, numer partii, numer seryjny
- dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE

konieczne może też być zawarcie następujących informacji:
- ciśnienie próbne Ph w barach,
- rzeczywista grubość ścianki,
- przyjęty naddatek na korozję c w mm, lub literę F, gdy zbiornik jest wyposażony w powłokę wewnętrzną,
- znak identyfikacyjny jednostki inspekcyjnej (notyfikowanej) jeżeli jest wymagany według zastosowanej normy zharmonizowanej,
- numer zastosowanej normy zharmonizowanej,

Przygotowując projekt tabliczki znamionowej CE zawsze należy potwierdzić powyższe informacje w odpowiedniej dyrektywnie.

Wymagania względem urządzeń elektrycznych określają dyrektywy:
- 73/23 (2006/95) Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD)
- 89/336 (2004/108) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Wymagania względem zbiorników ciśnieniowych określa dyrektywa:
- 87/404 Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV)

 

 

Opinie

Dodaj opinię

Pomóż podjąć decyzję innym - wystaw ocenę i komentarz

Twoja ocena pomoże innym podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego produktu.

Produkty podobne