Naklejki ADR

Nalepki24.pl Promocje Nowości

Naklejki ADR

Naklejki ADR stanowią ważny element systemu klasyfikacji substancji niebezpiecznych oraz ich transportu. ADR, co oznacza Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, czyli Europejskie Porozumienie dotyczące Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogami, jest międzynarodową umową, której głównym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych oraz ochrona środowiska przez regulację warunków ich przewozu. W ramach tego systemu kluczową rolę odgrywają właśnie naklejki ADR, które są nieodzownym elementem tego procesu.

Naklejki ADR służą przede wszystkim do identyfikacji rodzaju niebezpieczeństwa, jakie może wiązać się z transportowaną substancją. Są one wizualną reprezentacją informacji o zagrożeniu, dostarczając szybkiej orientacji dla osób zaangażowanych w proces transportu, w tym kierowców, personelu odpowiedzialnego za załadunek i rozładunek, a także służb interwencyjnych, takich jak straż pożarna. Naklejki te są umieszczane na opakowaniach z towarami niebezpiecznymi oraz na pojazdach transportujących te towary.

Każda naklejka ma ściśle określony kształt, kolor oraz symbol graficzny, który odpowiada konkretnemu rodzajowi zagrożenia. Przykładowo, naklejka z płomieniem oznacza substancję łatwopalną, trupia czaszka informuje o toksyczności substancji, a wybuch to symbol substancji wybuchowej. Dzięki takiemu systemowi symboli i kolorów, identyfikacja rodzaju niebezpieczeństwa może być szybka i intuicyjna.

Ważnym elementem naklejek ADR jest także numer, który pozwala na precyzyjne zidentyfikowanie substancji. Jest to czterocyfrowy kod, przyznawany każdej substancji lub grupie substancji o podobnych właściwościach niebezpiecznych, co umożliwia dokładne zrozumienie ryzyka, jakie one niosą.

Zastosowanie naklejek ADR należy do kluczowych praktyk związanych z transportem materiałów niebezpiecznych nie tylko na poziomie europejskim, ale i światowym, ponieważ system ten jest szeroko akceptowany i stosowany również poza granicami UE. Zapewniają one kluczowe informacje potrzebne do odpowiedniego postępowania w przypadku awarii lub innych sytuacjach awaryjnych, przyczyniając się do minimalizacji potencjalnych szkód dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Widok:

Naklejki ADR Zagrożenia dla środowiska 100 x 100 mm

Naklejki ADR  Zagrożenia dla środowiska.

Wymiar:  100 x 100 mm.

Naklejki z folii samoprzylepnych odporne na warunki atmosferyczne.

Ceny na naklejki ADR w ilościach hurtowych kalkulujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy: info@nalepki24.pl

Stan magazynowy: 520 szt.

naklejki Ex strefa zagrożenia wybuchem

Naklejki Ex strefa zagrożenia wybuchem.

Wymiar: 30 x 27 mm - 36 sztuk na arkuszu

Wymiar: 185 x 165 mm - 1 sztuka na arkuszu

Odporne na warunki atmosferyczne.

Materiał: folia samoprzylepna.

Drukujemy: 24h.