Klasa 2 – Gazy

Nalepki24.pl Promocje Nowości

Klasa 2 – Gazy

Klasa 2 – Gazy

Transport materiałów niebezpiecznych, w tym gazów, stanowi istotną część logistyki i wymaga odpowiedniego podejścia z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. W ramach regulacji międzynarodowych wprowadzono system ADR, który jest zbiorem przepisów dotyczących międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych, w tym także gazów, określonych jako klasa 2.

Gazy, zgodnie z klasyfikacją ADR, dzielą się na trzy podklasy na podstawie ich właściwości fizycznych i zagrożeń, jakie mogą stwarzać. Są to: 2.1 Gazy łatwopalne, 2.2 Gazy niepalne i nietoksyczne oraz 2.3 Gazy toksyczne. Każda kategoria wymaga specyficznych metod hanldowania oraz sposobów transportu, co jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób zaangażowanych w proces transportowania tych substancji.

Gazy łatwopalne (2.1) obejmują te, które przy określonych warunkach mogą utworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przykładem mogą być tutaj propan czy butan, powszechnie używane jako paliwo do ogrzewania czy w kuchenkach gazowych. Wymagają one szczególnej ostrożności podczas transportu, tak aby uniknąć wszelkich źródeł zapłonu, które mogłyby doprowadzić do eksplozji lub pożaru.

Gazy niepalne i nietoksyczne (2.2) to takie, które nie spowodują pożaru ani nie są bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, ale mogą stwarzać inne zagrożenia, np. przez wypieranie tlenu z otoczenia. Przykładem gazu z tej kategorii jest azot. Znajduje szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. Ważne jest, aby podczas transportu tych gazów dbać o odpowiednią wentylację oraz markowanie zbiorników, aby uniknąć uduszenia czy innych negatywnych skutków dla zdrowia.

Gazy toksyczne (2.3) to takie, które nawet w małych stężeniach mogą być szkodliwe lub śmiertelne dla człowieka. Przykłady obejmują chlor czy amoniak. Przy transporcie tych substancji kluczową kwestią jest zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, aby nie doszło do ich uwolnienia do środowiska. Służą temu specjalistyczne pojemniki i systemy awaryjnego odciążenia ciśnienia, jak również wytyczne dotyczące procedur w przypadku wypadku.

Rygorystyczne przepisy ADR dotyczą nie tylko samego procesu transportu, ale również wymagań odnośnie opakowań i zbiorników, oznakowania, a także szkolenia osób zaangażowanych w transport materiałów niebezpiecznych. Każdy uczestnik procesu – od producenta, przez przewoźnika, aż po odbiorcę – musi być świadomy obowiązujących regulacji i odpowiednio przygotowany do ich przestrzegania.

Widok:

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy palne 100 x 100 mm

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy palne.

Wymiar:  100 x 100 mm.

Naklejki z folii samoprzylepnych odporne na warunki atmosferyczne.

Ceny na naklejki ADR w ilościach hurtowych kalkulujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy: info@nalepki24.pl

Stan magazynowy: 0 szt.

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy palne 250 x 250 mm

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy palne.

Wymiar:  250 x 250 mm.

Naklejki z folii samoprzylepnych odporne na warunki atmosferyczne.

Ceny na naklejki ADR w ilościach hurtowych kalkulujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy: info@nalepki24.pl

Stan magazynowy: 0 szt.

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy niepalne, nietrujące 100 x 100 mm

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy niepalne, nietrujące.

Wymiar:  100 x 100 mm.

Naklejki z folii samoprzylepnych odporne na warunki atmosferyczne.

Ceny na naklejki ADR w ilościach hurtowych kalkulujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy: info@nalepki24.pl

Stan magazynowy: 0 szt.

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy niepalne, nietrujące 250 x 250 mm

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy niepalne, nietrujące.

Wymiar:  250 x 250 mm.

Naklejki z folii samoprzylepnych odporne na warunki atmosferyczne.

Ceny na naklejki ADR w ilościach hurtowych kalkulujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy: info@nalepki24.pl

Stan magazynowy: 0 szt.

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy trujące 100 x 100 mm

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy trujące.

Wymiar:  100 x 100 mm.

Naklejki z folii samoprzylepnych odporne na warunki atmosferyczne.

Ceny na naklejki ADR w ilościach hurtowych kalkulujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy: info@nalepki24.pl

Stan magazynowy: 0 szt.

Naklejki ADR Klasa 2 Gazy trujące 250 x 250 mm

Naklejki ADR Klasa 2  Gazy trujące.

Wymiar:  250 x 250 mm.

Naklejki z folii samoprzylepnych odporne na warunki atmosferyczne.

Ceny na naklejki ADR w ilościach hurtowych kalkulujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy: info@nalepki24.pl

Stan magazynowy: 0 szt.