Jak odróżnić znak CE od informacji China Export

Poprzedni
produkt
Kolejny
produkt

Jak odróżnić znak CE od informacji China Export

Prawidłowe przedstawienie europejskiego znaku CE na produktach jest bardzo ważne i pozwala na odróżnienie towaru spełniającego normy od takiego, który może tych norm nie spełniać ponieważ ma wyłącznie oznaczenie China Export.

Producent: Drukarnia

Nr katalogowy: n840

Wydrukuj ofertę

Oznakowanie CE w skrócie

Obowiązek umieszczenia Oznakowania CE na produkcie spoczywa na producencie, upoważnionym przedstawicielu lub importerze.

Znak CE powinien być umieszczony w sposób trwały i czytelny.

Znak CE musi mieć wysokość co najmniej 5 mm. Wyższe znaki muszą być powiększone proporcjonalnie.

Jeśli nie ma możliwości umieszczenia znaku CE bezpośrednio na wyrobie, to musi być on umieszczony na opakowaniu lub w instrukcji, gwarancji itp.

 

Prawidłowe oznakowanie CE wg. norm UE

Prawidłowe oznakowanie CE

Najłatwiej odróżnić jest prawidłowe oznakowanie CE od logo China Export oceniając odległość pomiędzy literami C i E oraz sprawdzając, czy środkowa kreska w literze E jest krótsza.

Informacja, logo China Export

Informacja, logo China Export

Umieszczanie logo China Export na produkcie wprowadzanym do Unii Europejskiej jest nielegalne i podlega grzywnie. Nie wolno również wprowadzać na wspólny rynek towarów nie spełniających norm nalepiając oznakowanie CE. Podstawa prawna:

Dz.U.2017.0.1226 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodność

Art. 46. Odpowiedzialność karna za umieszczanie oznakowania zgodności na wyrobie nie spełniającym wymagań

Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych lub szczegółowych wymagań albo dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności, podlega grzywnie.

Art. 47. Odpowiedzialność za wprowadzanie konsumenta w błąd

Kto umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania zgodności, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu, podlega grzywnie.

Opinie

Dodaj opinię

Pomóż podjąć decyzję innym - wystaw ocenę i komentarz

Twoja ocena pomoże innym podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego produktu.

Produkty podobne