Etykiety na żywność. Prace nad nowymi zasadami

Nalepki24.pl Promocje Nowości
Poprzedni
produkt
Kolejny
produkt

Etykiety na żywność. Prace nad nowymi zasadami

Od 2010 roku Komisja Europejska wypracowuje zasady i metodologię określania tzw. śladu środowiskowego. Pod pojęciem tym kryje się wskaźnik wpływu danego produktu, procesu produkcyjnego lub samego przedsiębiorstwa – na środowisko naturalne. KE prowadzi prace nad określeniem w jaki sposób efektywnie mierzyć ślad tzw. węglowy w pozostawiany podczas wytwarzania danego produktu. Przesłanką jest, naturalnie, dbałość o właściwą reakcję przemysłu na zmiany klimatyczne, zagrażające dobrobytowi i zdrowiu milionów Europejczyków.

Wydrukuj ofertę

Etykiety produktowe – kluczowa rola prawna

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, jest podstawowym zadaniem instytucji międzynarodowych, koncernów i firm oraz poszczególnych konsumentów. W języku naukowym nazywamy to wpływem antropologicznym na środowisko naturalne. W tym celu określa się, jaką ilość CO2 wytworzył dany proces produkcyjny na jednostkę produktu. Przez ostatnie 10 lat europejskie przedsiębiorstwa były pouczane w tym zakresie, tak aby dostarczyć konsumentom jasnej i całościowej informacji o przeznaczeniu, cechach i składzie produktów żywnościowych, kosmetyków czy leków. Cóż innego służy przekazaniu tych kluczowych informacji, jeśli nie etykieta lub nalepka na produkt?

Nowe założenia instytucji unijnych

Największym wyzwaniem dla firm zaopatrujących rynki międzynarodowe, jest unifikacja w zakresie etykietowania produktów. Poszczególne  kraje Wspólnoty różnią się niekiedy diametralnie w kwestii przepisów mających na celu określenie konstrukcji naklejki samoprzylepnej na towar hurtowy czy detaliczny. Stąd interwencja największych instytucji unijnych, skierowana do wszystkich szczebli organizacji biznesowych i produkcyjnych. W sierpniu 2019 roku pojawiły się informacje o nowych założeniach UE co do etykietowania produktów, a projekt przeszedł już fazę pilotażową. Następnie przyjdzie czas na szeroko zakrojone, międzynarodowe i międzybranżowe konsultacje owego projektu unijnego. Co zakłada?

Konieczność umieszczania na określonych kategoriach produktów:

- ilości zużytej energii
- ilości zużytej wody
- śladu węglowego


Produkcja żywności ma gigantyczny wpływ na lokalne ekosystemu oraz jakość życia i zagrożenia klimatyczne na całym świecie. Dlatego już nie tylko sprzęt AGD czy maszyny mają być objęte obowiązkiem oznaczania na naklejce samoprzylepnej wartości zużycia energii. Ma to na celu informowanie kupujących tak, aby dokonywali świadomego wyboru, ale również ma uczulić zarządzających przedsiębiorstwami produkcyjnymi. W dodatkowym zamyśle, zmiany w etykietowaniu produktów powinny wywołać działania konkurencyjne producentów, chcących wykazać na swoich nalepkach samoprzylepnych jak najniższą wartość śladu węglowego.

Nowe etykiety – skutki dla Polski

Żywność wyprodukowana w Polsce w mniej więcej 80 procentach trafia na rynki unijne. Kwestia wyszczególnienia na etykietach i naklejkach samoprzylepnych zagadnień ekologicznych może okazać się dla polskich firm zgubna. Nie jest tajemnicą, iż uzależnienie od paliw kopalnych jest w naszym kraju olbrzymim obciążeniem ekologicznym, a branże rolnicza i spożywcza są dla nas kluczowe. Dlatego eksperci sądzą i spodziewają się, iż wejście w życie nowych regulacji dotyczących etykiet samoprzylepnych obniży konkurencyjność polskich produktów w UE.

Projekt będzie konsultowany do 2021 roku i do tego czasu będą prowadzone pilotaże etykietowania z uwzględnieniem źródła pochodzenia energii zużytej do wyprodukowania danego towaru. W Polsce całe przedsięwzięcie wywołuje niepokój i kontrowersje, jednak sądzimy iż warto już teraz przygotować się – zależnie od Państwa branży – do nadchodzących zmian w zakresie drukowania etykiet samoprzylepnych. Warszawa powinna zewrzeć szyki aby utrzymać pozycję polskiej żywności na rynku wspólnotowym.

Opinie

Dodaj opinię

Pomóż podjąć decyzję innym - wystaw ocenę i komentarz

Twoja ocena pomoże innym podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego produktu.